Stengt og avsluttet

 

 

Bygg som utfører/leverer
varer og tenester innan bygningsarbeider .

Nybygg
Tilbygg
Rehabelitering
Prosjektering
Mindre Grunn/-betongarbeid

Gravearbeider med 1,5T & 8T gravemaskiner
Desse er og for utleige.

Vårt spesialfelt er vindauge og dører.